FASTIGHETSBOLAGET
   
Fastighets AB Hålstansen
   

Specalhåltagning AB förvärvade år 2000
en fastighet vid Ingela Gathenhielmsg.7
i Högsbo norra industriområde.
     

År 2005 överfördes fastigheten till Fastighets AB Hålstansen och påbörjades en tillbyggnad
om 650 kvadratmeter - 6 Entresol försedda lagerlokaler.

Idag har vi 15 hyresgäster inom vårt område.
Vår strävan är att få köpa till ytterligare tomtmark och för byggnationer anpassade för
uthyrning. Viss justering av befintlig byggnation kan bl.a. med hänsyn till rationella
transportvägar bli aktuellt.

Inom fastigheten finns tillgång till spolhall, hall för mindre reparationer och till truck.

Vid intresse av förhyrning ring:
Magnus 0704-100 970

Aktuella hyresgäster vid starten av 07:

Standart produkter          
Autokompaniet
M Bygg
Totalbygg
Järnbrotts Rör
FB Golv
HILE Maitenence
Ljud m.m
Helmut Walch AB
Calpe Byggnads AB
Flatås Måleri
Rest Sjöbaren
CSI Elektronik
Specialhåltagning AB
Okleys Restaurang